Văn phòng Luật sư Trần Sơn và Cộng sự
Phòng 202 Nhà C1C  Ngõ 36  Phố Láng Hạ  , Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (844) 37764068 - Fax: (844) 37764104

Email:
vplstranson@vnn.vn
Website: http://www.transonlawyer.com

CÁC VỤ VIỆC VÀ DỰ ÁN CHÍNH ĐÃ THAM GIA

Một công ty Liên doanh giữa Thái Lan và Việt Nam tại Hà Nội - Việt Nam: Tư vấn/tham gia tranh tụng tại toà án để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp về hợp đồng cung ứng và xây dựng;

Dự án đường liên quốc gia Phnômpênh - Thành phố Hồ Chí Minh do ADB tài trợ: Tham gia nhóm tư vấn pháp lý, kiểm tra các khía cạnh pháp lý của dự án.

Một công ty liên doanh giữa Đức và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh: Tư vấn về giải quyết các tranh chấp kinh tế và lao động.

Một công ty liên doanh giữa Pháp và Việt Nam tại Hà Nội: Tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty tại Toà án Hà Nội liên quan đến tranh chấp về kinh tế.

Một tập đoàn công ty của Úc: Tư vấn pháp lý về đầu tư nước ngoài, thành lập công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng miễn thuế; soạn thảo hồ sơ xin chuyển nhượng vốn và thay đổi hình thức công ty liên doanh sang công ty 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực toà nhà văn phòng.

Một công ty của Singapore: Cung cấp các dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng cung ứng.

Một tập đoàn tín dụng của Phần Lan: Đưa ra ý kiến pháp lý đối với các hợp đồng cho vay ký kết với Tổng công ty điện lực Việt Nam.

Một ngân hàng của Malaysia: Cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và tham gia bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng tại Toà án Hà Nội liên quan đến tranh chấp về L/C.

Một ngân hàng của Úc: Cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và tham gia bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng tại Toà án Hà Nội liên quan đến tranh chấp hợp đồng cho vay ngắn hạn.

Một công ty luật của Nhật Bản: Tư vấn về hợp đồng li-xăng (xuất nhập khẩu hàng hoá có nhãn hiệu hàng hoá)

Một công ty kiểm toán của Mỹ: Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng tại Toà án Hà Nội liên quan đến tranh chấp lao động với một nhân viên người Philippine. 

Một tập đoàn của Hàn Quốc: Tư vấn về luật khoáng sản và trợ giúp khách hàng thành lập văn phòng đại diện ở Việt Nam.

Một tập đoàn công ty của Nhật Bản: Cung cấp các dịch vụ pháp lý về bản quyền.

Một tập đoàn công ty của Mỹ: Giải quyết thành công 7 vụ vi phạm nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam.

Một tập đoàn công ty của Singapore: Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.

Một công ty của Nhật Bản: Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến thanh toán hợp đồng xây dựng.

Một tập đoàn công ty lớn của Anh: Giải quyết thành công một vụ án về vi phạm nhãn hiệu hàng hoá ở Việt Nam.

Một tập đoàn công ty lớn của Mỹ: Kiểm tra Hợp đồng Li-xăng và chuyển giao công nghệ.

Một công ty xây dựng lớn của Mỹ: Tư vấn về hợp đồng xây dựng.

Một cơ quan ngoại giao của Brunei: Soạn thảo hợp đồng thuê nhà.

Một công ty của Hồng Kông: Tư vấn về bản quyền tác giả.

Một ngân hàng của Việt Nam: Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về hợp đồng vay vốn của ngân hàng nước ngoài.

Một công ty xây dựng của Việt Nam: Tư vấn về giải quyết tranh chấp kinh tế tại toà án.

Một công ty liên doanh chè tại Việt Nam: Thảo hợp đồng xây dựng và chuyển giao vốn.

Một công ty cổ phần bảo hiểm của Việt Nam: Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.

Một công ty Canada: Tư vấn tranh chấp hợp đồng thương mại.

Một công ty của Thuỵ Sỹ: Tư vấn về luật đầu tư, lao động và dân sự.

Một công ty Thuỵ Sỹ: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty tại toà án  Hải Dương liên quan đến tranh chấp thanh toán hợp đồng kinh tế.

Một công ty xây dựng của Việt Nam: Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty tại Toà án liên quan đến tranh chấp hợp đồng xây dựng.

Một tổ chức y tế phi chính phủ của Anh:  Tư vấn pháp lý và giải quyết 3 vụ tranh chấp về lao động.

Một công ty của Hồng Kông: Tư vấn về chuyển giao vốn của công ty liên doanh Thang Long tại Việt Nam.

Một tổ chức của Úc: Tư vấn/giải quyết tranh chấp về bảo lãnh/thế chấp liên quan đến nhà cửa tại Hà Nội, Việt Nam.

Một công ty của Ý: Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại.

Một tập đoàn công nghệ viễn thông của Mỹ: tư vấn về luật văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Một trường quốc tế tại Hà Nội - Việt Nam: Tư vấn về luật lao động của Việt Nam.

Một công ty Singapore: Bảo vệ quyền lợi một công ty Singapore tại Toà Thượng thẩm của Singapore liên quan đến một tranh chấp dân sự.

Một công ty luật về di chú của Mỹ: Tư vấn về luật xuất nhập cảnh và hôn nhân có yếu tố nước ngoài của Việt Nam.

Một tập đoàn công ty của Hà Lan: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Một tập đoàn công ty của Nhật Bản: Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.

Một số Tổng công ty của Việt Nam: Tư vấn thường xuyên về các vấn đề pháp lý.

Một công ty liên doanh của Singapore tại VN: Tư vấn thường xuyên về các vấn đề pháp lý.

Hợp tác với các công ty luật nước ngoài: như Baker McKenzie (Mỹ), Tilleke & Gibbins (Thái Lan), Deacons Graham & James (Úc), Vovan (Pháp), Helen Yeo & Partners (Singapore), Birindelli (Italia), Phiilips Fox (Úc), Chensan & Partners (Singapore), DFDL Mekong, Swee & Teow & Law (Singapore), …

Ngoài các khách hàng chính trên, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng khác là các công ty và cá nhân liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau như thương mại, sở hữu trí tuệ, dân sự, hôn nhân gia đình, hình sự và lao động.

 

Trở lại đầu trang